DNMG442

Dimension (inch): L=0.610, I.C.=0.500, S=0.250, d=0.203, r=0.031

Finishing

DNMG442-XF YBC103 (DNMG150604-XF YBC103)

Medium Machining

ANSI ISO Chip Breaker Grade Coating ISO Classification
P M K S
DNMG442-DM DNMG150608-DM DM YBC251 CVD 10-30 - - -
DNMG442-PM DNMG150608-PM PM YBC251 CVD 10-30 - - -
DNMG442-DM DNMG150608-DM DM YBC252 CVD 10-35 - - -
DNMG442-PM DNMG150608-PM PM YBC252 CVD 10-35 - - -
DNMG442-PM DNMG150608-PM PM YBC351 CVD 20-40 - - -
DNMG442-PM DNMG150608-PM PM YBD052 CVD - - 05-15 -
DNMG442-PM DNMG150608-PM PM YBD152 CVD - - 10-25 -
DNMG442-XM DNMG150608-XM XM YBC103 CVD 05-15 - - -

DNMG442-DM YBC251 (10 pieces)
For steels medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-PM YBC251 (10 pieces)
For steels, stainless steels medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-DM YBC252 (10 pieces)
For steels medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-PM YBC252 (10 pieces)
For steels medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-PM YBC351 (10 pieces)
For steels medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-PM YBD052 (10 pieces)
For cast irons medium machining (in stock)
$76.20
DNMG442-PM YBD152 (10 pieces)
For cast irons medium machining (in stock)
$73.50
DNMG442-XF YBC103 (10 pieces) NEW!
For steel finishing (in stock)
$90.00
DNMG442-XM YBC103 (10 pieces) NEW!
For steel semi-finishing (in stock)
$90.00